Kontakt

Passionis, s. r. o., Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Banská Bystrica. Oddiel: Sro, vložka číslo 12355/S,  IČO: 36704521, IČ DPH: SK 2022274771.